หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
 
ด้านกายภาพ
 
สถานที่ตั้ง :
          สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อตั้งอยู่อาคารเลขที่ 999 หมู่ 8 ถนนท่าเสด็จ ตำบลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

พื้นที่:
          เทศบาลเมืองท่าบ่อ อยู่ห่างจากจังหวัดหนองคายไปทางทิศตะวันตก ตามถนนทางหลวงแผ่นดิน 42 กิโลเมตร และถนนพนังชลประทาาน 26 กิโลเมตร ทั้งนี้ตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีพื้นที่ทั้งหมด 12.62 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ :
ทิศเหนือ จรดลำห้วยโมง ตำบลกองนาง
ทิศใต้  จรดบ้านนาช้างน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ
ทิศตะวันออก จรดเขตเทศบาลตำบลโพนสา 
ทิศตะวันตก  จรดบ้านทุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

เขตการปกครอง : 
 
ประกอบด้วย 19 ชุมชน คือ
1. ชุมชนป่างิ้ว 1 2. ชุมชนป่างิ้ว 2
3. ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 4. ชุมชนธรรมคุณร่วมใจพัฒนาผาสุก
5. ชุมชนโคกน้อยพัฒนาผาสุก 6. ชุมชนอัมพวัน
7. ชุมชนหกแยกร่วมใจพัฒนา 8. ชุมชนสนามกีฬาป่าตาล
9. ชุมชนบ่อแก้ว 10. ชุมชนตลาดสด
11. ชุมชนท่าเสด็จ 12. ชุมชนวัดแก้วพิจิตร
13. ชุมชนสระแก้วร่วมใจพัฒนา 14. ชุมชนประตูเมืองมิตรภาพ
15. ชุมชนนาดาว 16. ชุมชนศรีบุญเรือง
17. ชุมชนศรีมงคล 18. ชุมชนโรงเรียนเก่าน้ำโมง
19. ชุมชนศรีชมภูน้ำโมง    
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ