หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
กิจกรรม
 
มอบวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 
 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายประดับ สังฆะมณี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ พร้อมด้วย นางปนัดดา ชมพูวิเศษ รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและมอบวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จำนวน 3 หลัง งบประมาณหลังละ 20,000 บาท ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการคนพิการเทศบาลเมืองท่าบ่อ ประจำปี 2563
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
Facebook เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประเมินความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ