หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนริมโขงช่วงที่2
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนประชาดวงดี จากสามแยกถนนพุทธบูชา ถึง สะพานบ้านสามขา หมู่8
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนจรดลสวรรค์ หมู่1
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยจรดล 4 จากทางหลวงหมายเลข 211 ถึง สี่แยกถนนเลียบวัด หมู่ 4
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโยคี จากทางหลวงหมายเลข 211 ถึง ถนนพนังชลประทาน หมู่ 6
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดล2 จากทางหลวงหมายเลข 211 ถึง ถนนจรดลสวรรค์ หมู่4
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนคอนกรีต ซอยจรดล2
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาดวงดี หมู่8
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมไมโคโฟน
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนจรดลสวรรค์ หมู่1
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยจรดล 4
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยโยคี
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสารสิน หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ 11 ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ