หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รุปตัวยู ซอยอินตาอุทิศ(ทั้งด้านซ้าย-ด้านขวา)หมู่13 ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนมณีโกมล จากสี่แยกถนนพาณิชย์บำรุงถึงซอยวัดสว่างเก่า หมู่2 ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยพุทธบูชา 15(ทั้งด้านซ้าย-ด้านขวา)หมู่8 ต.น้ำโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รุปตัวยู ถนนประชาอุทิศ จากสามแยกถนนแก้วโกมลถึงหกแยก หมู่5 ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รุปตัวยู ซอยอินตาอุทิศ(ทั้งด้านซ้าย-ด้านขวา)หมู่13 ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รุปตัวยู ซอยนิกรประสิทธิ์(ต่อจากเดิมด้านซ้าย)หมู่11 ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศ 22 พ.ศ. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 ธันวา หมู่ 13 ต.ท่าบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิทักษ์ประชา 1/1 หมู่ 11 ต.ท่าบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ