หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
กิจกรรม
 
นายประพาส  นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อมอบเงินช่วยเหลือบ้านลูกจ้างประจำ (นายวันคำ ขุนทอง) ที่เกิดไฟไหม้
นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อมอบเงินช่วยเหลือบ้านลูกจ้างประจำ (นายวันคำ ขุนทอง) ที่เกิดไฟไหม้

 
เทศบาลเมืองท่าบ่อ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556
เทศบาลเมืองท่าบ่อ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556
วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ในปี 2556 ตรงกับวันที่  12  มกราคม  2556  เทศบาลเมืองท่าบ่อ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 
งานทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ณ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
งานทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ณ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
เทศบาลเมืองท่าบ่อ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่  1  มกราคม  2556  ณ  หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 
1 2 3 4
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ