หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
กิจกรรม
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อร่วมอวยพรปีใหม่
เทศบาลเมืองท่าบ่อร่วมอวยพรปีใหม่
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
เทศบาลเมืองท่าบ่อมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนละ  100,000  บาท  จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  โรงเรียนโกมลวิทยาคารและโรงเรียนบ้านน้ำโมง
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำี 2556
เทศบาลเมืองท่าบ่อจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำี 2556
เทศบาลเมืองท่าบ่อจัดงานประเพณแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม 2556
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อ โดยนายประพาส  นครภักดี  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองท่าบ่อ โดยนายประพาส นครภักดี ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
 
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ จัดกิจกรรมกีฬาสีในวันที่  4  มกราคม  2556
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ จัดกิจกรรมกีฬาสีในวันที่ 4 มกราคม 2556
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนขึ้นในวันที่  4  มกราคม  2556  เพื่อสร้างทักษะต่าง ๆให้แก่นักเรียนในสังกัดโดยมีนายประัพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ  เป็นประธานในพิธีครั้งนี้
 
1 2 34
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ