หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
กิจกรรม
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อแจกผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ
เทศบาลเมืองท่าบ่อแจกผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
เทศบาลเมืองท่าบ่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ในวันที่  11  มกราคม  2557  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ 2557
ในวันที่ 1 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา  07.00  น. เป็นต้นไป  ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ 
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อร่วมอวยพรปีใหม่
เทศบาลเมืองท่าบ่อร่วมอวยพรปีใหม่
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
เทศบาลเมืองท่าบ่อมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนละ  100,000  บาท  จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  โรงเรียนโกมลวิทยาคารและโรงเรียนบ้านน้ำโมง
 
1 2 34 5
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ