หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างภายในตลาดสดเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถเก็บขยะมูลฝอย
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องตกลงราคาโครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภานในศูนย์ราชการเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเลียบวัด จากถนนผดุงสามัคคีถึงถนนมิตรภาพ อำเภอท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมณีโกมลจากแยกพาณิชย์บำรุง ถึงถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนท่าบ่อสำราญ จากถนนมิตรภาพถึงถนนริมโขง ตำบลท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกภายในศูนย์ราชการเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเลียบแม่น้ำโขง หมู่ 8 จากสามแยกถนนท่าเสด็จถึงโรงน้ำแข็ง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนแก้ววรวุฒิ จากหกแยกถึงสี่แยกถนนท่าเสด็จ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการปรัปบรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนนิกรประสิทธิ์ต่อจากเดิม เริ่มจากซอยนิกรประสิทธิ์ 10 ถึงสุดเขตเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนรอบวัดอรัญญวาสี หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนนิกรประสิทะิ์ หมู่ 11 ต.ท่าบ่อ จากแยกถนนนิกรประสิทธิ์ ถึงแยกถนนท่าบ่อ-บ้านผือ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
1 23 4 5 6 7 8
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ