หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนประชาร่วมใจ หมู่ 1,2 ต.น้ำโมง เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยจรดล 5 จากถนนประชานิยมถึงถนนจรดลสวรรค์ (ด้านที่เหลือ) หมู่ 2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้า โคมไฟประดับเมือง ถนนท่าเสด็จ หมู่ 7
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนมณีโกมลจากสามแยกประชาจรัญถึงสามแยกประชาจรัส หมู่ 1 ต.ท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอยราคาโครงการก่อสร้างที่ล้างมือ แปรงฟันสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยพุทธบูชา 17 ฝั่งซ้าย หมู่ 8 ต.น้ำโมง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนแก้ววรวุฒิ หมู่ 8 ต.ท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยประชาดวงดี
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนประชาจรัส (ฝั่งซ้าย) หมู่ 1
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสวนสมเด็จย่า
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างกันสาดโครงหลังคาอาคารตลาดสด เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง จำนวน ๒ ซุ้ม เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพุทธบูชา ๒ ถึงถนนเลียบหวยโมง ตําบลน้ำโมง เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ