หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเดินสัตว์จากคอกพักสัตว์เข้าโรงชำแหละ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนประชาร่วมใจ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยจรดล 5 จากถนนประชานิยม ถึงถนนจรดลสวรรค์ (ด้านที่เหลือ)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง เปิดให้เช่าสนามฟุตซอลในบริเวณสวนสมเด็จย่าเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนทุ่งนาดาว หมู่ 13 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนนิกรประสิทธิ์ (ต่อจากเดิมฝั่งซ้าย) หมู่ 11 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแก้ววรวุฒิ จากถนนพนังชลประทานถึงหกแยก หมู่ 5 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยจรล 1 จากถนนประชานิยม ถึงถนนจรดลสวรรค์ (ด้านขวา) หมู่ 2 ตำบลท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางเดินสัตว์จากคอกพักสัตว์เข้าโรงชำแหละ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนประชาร่วมใจ หมู่ 1,2 ต.น้ำโมง เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยจรดล 5 จากถนนประชานิยมถึงถนนจรดลสวรรค์ (ด้านที่เหลือ) หมู่ 2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้า โคมไฟประดับเมือง ถนนท่าเสด็จ หมู่ 7
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนมณีโกมลจากสามแยกประชาจรัญถึงสามแยกประชาจรัส หมู่ 1 ต.ท่าบ่อ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ