หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.๑) จำนวน ๑ หลัง
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.๑) จำนวน ๑ หลัง
เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------
            ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.๑) จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างใน
งานประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท(แปดล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมป้ายชื่อโครงการ
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
            เทศบาลเมืองท่าบ่อ จะลงนามสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ
<<ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ>>
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ